logo-5aC-nega

L’objectiu de la convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç és estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 16 anys per promoure la cultura de l’esforç inculcant valors fonamentals com treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc…

Per decisió del Patronat de la Fundació Espavila, no es celebrarà l’acte públic d’entrega de beques com habitualment es venia fent.

Els projectes que resultin guanyadors d’aquesta 5a. convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç, seran informats per la Fundació directament

Veure més

  • PROJECTES PREMIATS 4a CONV.

 

espai_espavila_ca


Xerrades 03

Per donar a conèixer i fomentar la cultura de l’esforç i d’altres valors a la nostra societat. Dirigides a col·lectius concrets que ho sol·licitin: espai de diàleg, escoles, clubs, etc.. Impartides per professionals especialistes col·laboradors de la Fundació. Més informació

Conte 1Conte 2 

 

logo-espavila_web3
S’ha constituït per fomentar la CULTURA DE L’ESFORÇ. Entenem per esforç tots aquells valors que porta associats aquesta paraula, com treball, constància, responsabilitat, etc.