Jurado en formación

Antoni Argent

  • Professor de secundària (especialitats matemàtiques i economia).
  • President de l’AEF TBCLASS (Assoc. Educativa i Formativa TBCLASS)
  • Autor dels llibres “Després de classe…”, “Tres quarts de 7”, “Tres quarts de 8”, “Tres quarts de 9”.
  • Coordinador del Projecte Educatiu MILLOREM (Causes de fracàs escolar i propostes de millora).