L’objecte de la convocatòria de les Beques Educar Fomentant l'Esforç és estimular i promoure totes aquelles iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 16 anys per promoure la cultura de l’esforç inculcant valors fonamentals com treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc.

La fundació espavila organitza un conjunt de xerrades a escoles, centres culturals, espais de diàlegs, etc., dirigides tant a alumnes com a pares, mares, professors i públic en general per tal de donar a conèixer i fomentar els valors de la cultura de l’Esforç. Aquestes xerrades son a càrrec de professionals col·laboradors de la fundació espavila.

Si considereu la possibilitat que la Fundació pugui realitzar algunes d’aquestes xerrades us podeu posar en contacte amb nosaltres. De la mateixa manera, si voleu formar part del nostre equip de col·laboradors sereu molt benvinguts.Tothom sap que qualsevol fita demana un mínim esforç.
Tot esforç necessita una motivació.
La motivació requereix veure un final que valgui la pena.

De vegades es pot estar disposat a fer un esforç, tenir una gran motivació, i veure un final que val la pena, però diversos impediments poden frustrar aquests desitjos.

La fundació espavila intenta inculcar els valors de l'esforç pel desenvolupament de la pròpia persona, donar les pautes de motivació i fer entendre que el resultat final pot ésser molt satisfactori. I al mateix temps ajudar dins les possibilitats econòmiques i humanes de la fundació perquè els possibles impediments no frustrin els desitjos.L’esperança té dos fills preciosos: es diuen enuig i valor; enuig en veure com són les coses i valor per no permetre que segueixin així.
Sant Agustí