Per portar a terme els objectius de la nostra Fundació necessitem col.laboradors i col.laboradores que ens aportin idees, sense més exigències que el propi convenciment en els valors de la cultura de l'Esforç.

Així mateix necessitem especialistes i professionals per tal de fer xerrades i col.loquis que ens ajudin a avançar en els objectius fixats.

Ens agradaria també la màxima col.laboració amb d'altres Fundacions i Entitats que es considerin receptives amb els nostres objectius.

Per portar a terme els objectius prefixats la Fundació parteix d'uns recursos econòmics inicials i aportacions regulars. No obstant entenem que les possibilitats seran limitades, ja que el treball a realitzar pot ser molt. Per aquest motiu també estem interessats en persones i Entitats que estiguin disposades a fer aportacions econòmiques.


Viviu àrduament, no tingueu por de res i us somriurà el triomf.
Winston Churchill