El que els pares ens han dit de la xerrada...

Publicada el 9 de Desembre de 2010
Algunes de les conclusions que els pares van deixar després de la xerrada que es va fer a l'escola Els Vinyals de Lliçà de Vall.


“La xerrada d’avui m’ha aportat auto-reflexió: pensar en coses que normalment no
parem a pensar, que les donem per fetes. Moltes gràcies!”

"M'emporto molta reflexió"
“Que la finalitat de tots els pares que hem vingut és ajudar als nostres fills a trobar la
manera de viure feliços. M’agradaria aprofundir més en el tema de la intel•ligència
emocional. Gràcies per les reflexions”

“Moltes reflexions, entre elles els valors que vull per a mi i la meva família”

“Aquestes xerrades a mi m’aporten:
- Em fan els “problemes” més petits
- Com que me’ls fan més petits em veig més capaç de solucionar-los
- Veig que no sóc l’única que té aquests « problemes »
- CONCLUSIÓ: educar no és fàcil, però hi ha gent que t’ho fa més fàcil”

“Penso que sense una bona llavor, no pot sortir una bona flor”

"Tot ajuda a educar i es valora molt comptar amb gent que sap"

“Treballar comportaments i actituds personals per poder millorar l’educació dels meus
fills

"M'ha agradat molt compartir aquesta experiència amb altres persones i sobretot
el contingut del programa m'ha agradat, l'he vist interessant. M'emporto punts
concrets per educar per viure. Gràcies"

El problema no és el problema. El problema és la teva actitud davant del problema.
Jack Sparrow