Qui Som

 

La Fundació Privada Espavila és una entitat sense ànim de lucre inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.631, a l’àmbit assistencial i cultural. Constituïda amb caràcter permanent.

La Fundació s’ha creat per fomentar els valors de la cultura de l’esforç en general dins la nostra societat amb finalitats educatives, d’aprenentatge i humanes, així com la recerca i difusió d’estudis i tècniques de motivació.

Ajudar a persones directament o a través d’institucions reconegudes, mancades de recursos econòmics, però què, amb la voluntat de fer l’esforç necessari per aconseguir-ho, vulguin millorar els seus coneixements culturals i/o professionals per a una millor integració en la societat i/ o del món del treball. S’exclouen expressament les ajudes dirigides a la superació d’addiccions de tot tipus.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’estat espanyol així com a escala internacional.