Qui som

 

La Fundació Privada Espavila és una entitat sense ànim de lucre inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.631, en l’àmbit assistencial i cultural. Constituïda amb caràcter permanent.

La Fundació s’ha creat per fomentar els valors de la cultura de l’esforç en general dins la nostra societat amb finalitats educatives, d’aprenentatge i humanes, així com la recerca i difusió d’estudis i tècniques de motivació.

Ajudar a persones directament o a través d’institucions reconegudes, mancades de recursos econòmics que, amb la voluntat de fer l’esforç necessari per aconseguir-ho, vulguin millorar els seus coneixements culturals i/o professionals per a una millor integració en la societat i/ o en el món del treball. S’exclouen expressament les ajudes adreçades a la superació d’addiccions de tota mena.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.