El ojectivo de las Beques Educar Fomentant l’Esforç es estimular y pomover todas aquellas iniciativas que se lleven a cabo en Catalunya en el ámbito educativo y lúdico de 0 a 18 años para promover la cultura del esfuerzo inculcando valores fundamentales como son el trabajo, la responsabilidad, la sinceridad, el optimismo, etc…


 

espai_espavila_ca


Xerrades 03

Per donar a conèixer i fomentar la cultura de l’esforç i d’altres valors a la nostra societat. Adreçades a col·lectius concrets que ho sol·licitin: espais de diàleg, escoles, clubs, etc.. Impartides per professionals especialistes col·laboradors de la Fundació. Més informació

Conte 1  Conte 2

 

 

logo-espavila_web3
S’ha constituït per fomentar la CULTURA DE L’ESFORÇ. Entenem per esforç tots aquells valors que porta associats aquesta paraula, com ara treball, constància, responsabilitat, etc.