IniciArticlesEDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ

En tot procés educatiu existeixen dos elements que al meu entendre son bàsics: Talent i capacitat d’aprenentatge.

El talent és una capacitat innata que difícilment es pot quantificar; el talent neix, es poleix i es perfecciona. La capacitat d’aprenentatge en canvi és un procés d’entrenament obert a tothom que serà més o menys efectiu segons l’actitud de cada persona. Juga un paper molt important la predisposició a l’esforç; és a dir: treball, esperit de sacrifici, perseverança, etc. Fomentar els valors que representen la cultura de l’esforç ha de ser el gran fil conductor en tot procés educatiu, ja que facilitarà un bon aprenentatge, farà la persona més humana i li donarà eines per sobreviure en el futur.

A vegades el que s’aprèn sorgeix de les pròpies experiències. Cal provocar que els errors formin part de l’aprenentatge. Els errors han de ser un punt de reflexió; han de ser un anàlisi per torbar solucions. En altres casos l’aprenentatge ha de ser fruit de reflexives d’imposicions. Però en qualsevol dels casos l’educador, com a mediador del procés d’aprenentatge, ha de ser el vehicle més apropiat per recórrer aquest camí.

És molt important adquirir coneixements en ciències, historia, geografia o matemàtiques; però, és imprescindible la presencia constant de tots aquells valors que ajudaran a donar sentit a tot plegat

Les matèries a ensenyar, així com els valors a inculcar van molt lligats a l’edat de l’alumne; en aquest sentit posaré uns quants exemples:

Els nens i nenes de 4 o 5 anys poden tenir plena consciència i per tant posar en pràctica afirmacions d’aquest tipus: “Ja sé vestir-me”, “Comparteixo”, “Escolto”,

“Dono les gràcies”. “Demano perdó”…

Als 6 o 7 anys es poden treballar altres afirmacions: “Miro de ser ordenat amb les meves coses”, “M’esforço en dir la veritat, encara que costi”, “Confio en les persones que m’estimen”, “Reconec les meves errades i les rectifico”…

Cap els 8 o 9 anys es poden tenir clares aquestes idees: “ “Faig el que he de fer”, “Ajudo a casa i a l’escola”, “No m’espanto devent les dificultats”, “Parlo bé dels altres”…

Entre els 10 i l3 anys es pot parlar de: “Sóc constant en el meu treball”, “No faig trampes en el joc”, “M’esforço en complir els meus deures”, “Sé guanyar i perdre”, “Conec les meves possibilitats”, “Respecto les opinions dels altres”…

I així, tot un munt d’objectius que de mica en mica poden anar calant en els nois i noies adquirint una personalitat molt més madura.

EDUCAR FOMENTANT L’ESFORÇ és el nou objectiu que la Fundació Espavila ha posat en marxa i que vol reconèixer mitjançant les seves Beques. Dona un cop d’ull a la nostra web. Espavila’t.

Els comentaris estan tancats.