Què necessitem

 

Per portar a terme els objectius de la nostra Fundació necessitem col·laboradors i col·laboradores que ens aportin idees, sense més exigències que el propi convenciment en els valors de la cultura de l’Esforç.

Així mateix, necessitem especialistes i professionals per fer xerrades i col·loquis que ens ajudin a avançar en els objectius fixats.

Ens agradaria també la màxima col·laboració amb altres fundacions i entitats que es considerin receptives amb els nostres objectius.

Per portar a terme els objectius establerts, la Fundació parteix d’uns recursos econòmics inicials i d’aportacions regulars. No obstant això, entenem que les possibilitats seran limitades, ja que el treball a realitzar pot ser molt. Per aquest motiu també estem interessats en persones i entitats que estiguin disposades a fer aportacions econòmiques.

Beneficis fiscals segons la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Deducció de la quota del 25% del donatiu.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Beneficiaris

 

La nostra Fundació vol fomentar els valors de la cultura de l’Esforç en la nostra societat i per tal de fer-ho possible pretén crear un debat públic d’opinió i col·laboració de tothom. Per tant, en aquest sentit, i de forma general, tota persona interessada en aquest debat pot ser beneficiària de la Fundació.

De manera més particular, pot ser beneficiària de la Fundació qualsevol persona, sense discriminació d’edat ni tipus de fita a aconseguir, amb predisposició a l’esforç i que compleixi els requisits que fixen els Estatuts.

L’article 5 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
Els beneficiaris naturals de la Fundació són, per tant, aquelles persones que, acreditant que tenen capacitat adient, estiguin disposades a fer l’Esforç necessari per aconseguir fites prefixades per al propi desenvolupament personal.