logo-6aC


 

 

El jurat està integrat per les persones següents:

 Antoni Argent

 

  • Professor de secundària (especialitats matemàtiques i economia).
  • President de l’AEF TBCLASS (Assoc. Educativa i Formativa TBCLASS)
  • Autor dels llibres “Després de classe…”, “Tres quarts de 7”, “Tres quarts de 8”, “Tres quarts de 9”.
  • Coordinador del Projecte Educatiu MILLOREM (Causes de fracàs escolar i propostes de millora).

 

Laura Dempere Marco

 

  • Doctora en Visió per Computador per l’Imperial College London.
  • Llicenciada en CC. Físiques per la Universitat de València.
  • Màster en Teledetecció i Tecnologies del Processament d’Imatges per la University of Endinburgh.
  • Degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

 

Mireia López

  • Llicenciada en dret i amb formació musical.
  • Regidora delegada de Cultura de l’Ajuntament de Granollers.