Modalitat A: Què fas per la teva millora educativa i/o professional?

 

Si tens entre 16 i 35 anys explica’ns el què estàs fent i les dificultats (econòmiques, socials, etc.) que se’t presenten per aconseguir els teus objectius.

Les propostes que es presentin han de detallar les dificultats de tota mena (econòmiques, professionals, socials, etc.) que ha de superar per la persona sol·licitant i l’esforç que li representa per aconseguir els seus objectius.

Un jurat format per 4 – 6 persones de diferents àmbits, valorarà  les propostes presentades i tindrà en compte els objectius i l’esforç dels sol·licitants. Les decisions del jurat són inapel·lables.