Modalitat B Què fas per la teva millora educativa i/o professional?

 

Pot presentar-se qualsevol persona individual, entitat o empresa que dugui a terme un projecte educatiu i/o professional amb la finalitat d’ajudar a millorar a persones d’entre 10 i 35 anys.

Les propostes han de detallar els aspectes educatius encaminats a fomentar la cultura de l’esforç; inculcant valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc. i sense discriminació per raó d’ètnia, cultura, etc. Així mateix, cal incloure el programa d’activitats, els recursos, etc. i també un escrit de suport del centre educatiu o lúdic on es desenvolupa el projecte.

El jurat estarà format per 4 – 6 persones de diferents àmbits i valorarà que el projecte signifiqui un avenç pedagògic o incorpori una voluntat col·lectiva d’innovació en la vida educativa de les persones en el seu entorn de desenvolupament humà. Les decisions del jurat són inapel·lables

Per optar a un dels premis, caldrà complimentar el qüestionari: dades, descripció resumida del projecte, persones que hi intervenen o que hi estan implicades, metodologia, objectius, valors a transmetre, lloc on es desenvolupa el projecte i pressupost. És obligatori també presentar, en format de PDF, el projecte complet amb totes les especificacions que es creguin necessàries per fer-lo al més entenedor possible.

Quan els treballs premiats es presentin en qualsevol àmbit públic, hauran de fer constar que han estat premiats amb una de les Beques Educar Fomentant l’Esforç de la Fundació Espavila. Els autors dels treballs guanyadors accepten cedir els drets d’explotació a la Fundació Espavila que es reserva al dret a exposar, publicar o difondre el projecte premiat.