Tenim por a la llibertat?

Escrit per Patronat Fundació Espavila - Publicat el 4 de Desembre de 2012
Llibertat és decidir i també el “dret a decidir”, llibertat és responsabilitat, llibertat és consciència i dubte; però, llibertat és també assumir les conseqüències i els resultats dels actes plenament volguts.
Llibertat és decidir i també el “dret a decidir”, llibertat és responsabilitat, llibertat és consciència i dubte; però, llibertat és també assumir les conseqüències i els resultats dels actes plenament volguts. La por i els dubtes provoquen intranquil•litat i es converteixen en enemics de la tan preuada llibertat. Una frase atribuïda a Winston Churchill diu així: “És precisament el que és inesperat i imprevisible el que ens proporciona part del plaer de viure, salvant-nos de caure en l’esclavitud mecànica de la lògica diària”. I Albert Einstein va escriure: “Tot allò que és realment gran i inspirador és creat per l’individu que treballa en llibertat”.

La por al futur ha marcat la humanitat al llarg de la historia, l’existència de les religions tenen molt a veure amb aquest fet. L’escriptor i pensador Erich Fromm en el seu llibre “La por a la llibertat” posa de manifest que sovint ens fa pànic ser lliures i prendre decisions en un món tan problemàtic i moltes vegades cruel com el que vivim; i és aquesta por la que ens porta a acceptar i conformar-nos en un munt d’autoritarismes, prejudicis i falses prediccions només pel fet reconfortant de sentir-nos constantment guiats.

La societat de masses fa que la persona sigui presonera de la por i li costi revelar-se per obtenir cotes mes altes de llibertat. L’educació de la família i l’escola ens porta sovint al conformisme; la societat de consum ens incita a posseir coses sense plantejar-nos ni les necessitats reals, ni les conseqüències de les nostres compres. I així, de mica en mica, ens anem introduint en un engranatge del qual resulta molt complicat desempallegar-nos. Desgraciadament la nostre societat viu i pateix els excessos d’un consum exagerat.

Els mitjans de comunicació, el control informatiu i la seva manipulació que moltes vegades fan servir els poders i grups d’influència per reprimir de forma pura i dura la població, limiten una vegada més l’exercici de la llibertat. En aquest sentit les paraules de Noam Chomsky resulten molt adients: “La propaganda és a la Democràcia el que la porra és a l’Estat totalitari”. Quan una informació manipulada o una “mentida” és repetida insistentment en els mitjans de comunicació és fàcil que es converteixi en una veritat absoluta per a una societat que prefereix el conformisme i la resignació.

Viure demana capacitat d’aprenentatge i l’esforç de fer una intima reflexió constant; plantejar i respondre dubtes; assumir de manera responsable drets i obligacions. Aquest esforç sense cap mena de dubte contribuirà molt positivament en la superació de la por per viure amb més llibertat i en un mon millor. “Viure és néixer a cada instant” deia també Erich Fromm. Jo ho crec així. I tu? Espavila’t

Sovint, no només no ensenyem a pensar, sinó que únicament ensenyem a obeir i a complir.
Ferran Salmurri