La fundació espavila és una Fundació Privada que s'ha constituït per tal de donar a conèixer, fomentar i potenciar els valors de la cultura de l'Esforç en tots els seus aspectes dins la nostra societat.

Pots contactar amb nosaltres a:


fundació espavila
c/Girona, 62 1r. pis - 08402 Granollers
Tel. 93 879 25 61 - Fax. 93 870 25 61
E-mail. fundacio@espavila.cat

Persones de contacte:
Sandra Compte / Joan Vila

http://www.espavila.catL'article 5 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
"Constitueix l'objectiu i la finalitat de la Fundació, de forma general en fomentar i potenciar els valors de la cultura de l l'Esforç en la nostra societat; i de forma particular ajudar a les persones que, mancades de recursos econòmics per fer-ho, vulguin desenvolupar mitjançant el seu esforç fites en l'àmbit personal, cultural, professional, etc.., sense pretendre beneficis econòmics inmediats. (S'exclueixen expressament les ajudaes a superació d'addiccions de tot tipus)."


L'article 6 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
"Les activitats fundacionals s'han de desenvolupar principalment dins el territori de Catalunya i s'han de portar a terme d'acord amb la legislació vigent."

La fundació espavila té el protectorat de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2631.


No hi ha gran talent sense gran voluntat.
Honoré de Balzac