La fundació espavila és una Fundació Privada que s'ha constituït per tal de donar a conèixer, fomentar i potenciar els valors de la cultura de l'Esforç en tots els seus aspectes dins la nostra societat.

Pots contactar amb nosaltres a:


fundació espavila
c/Girona, 62 1r. pis - 08402 Granollers
Tel. 93 879 25 61 - Fax. 93 870 25 61
E-mail. fundacio@espavila.cat

Persones de contacte:
Sandra Compte / Joan Vila

http://www.espavila.catL'article 5 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
"Constitueix l'objectiu i la finalitat de la Fundació, de forma general en fomentar i potenciar els valors de la cultura de l l'Esforç en la nostra societat; i de forma particular ajudar a les persones que, mancades de recursos econòmics per fer-ho, vulguin desenvolupar mitjançant el seu esforç fites en l'àmbit personal, cultural, professional, etc.., sense pretendre beneficis econòmics inmediats. (S'exclueixen expressament les ajudaes a superació d'addiccions de tot tipus)."


L'article 6 dels Estatuts de la Fundació diu el següent:
"Les activitats fundacionals s'han de desenvolupar principalment dins el territori de Catalunya i s'han de portar a terme d'acord amb la legislació vigent."

La fundació espavila té el protectorat de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2631.


Hem de desfer-nos de la vida que tenim planejada per deixar pas a la vida que ens espera.
Joseph Campbell